« Wróć

STERGO i TIGER WIELKOPOLSKA

Świetnie prowadzony i rozwijający się klub oraz ciągle rosnąca grupa dzieci i młodzieży realizująca swoją pasję sportową. To cechy które STERGO zawsze stara się wspierać i z wielką radością dofinansowaliśmy wyjazd na zawody w randze MIstrzostw Europy. Młodzi sportowcy odwdzięczają się duchem walki, ogromną ambicją, chęcią zwyciężania i medalami. Cieszymy się bardzo ich radością i sukcesami. Mamy nadzieję, a właściwie pewność, że nasze zaangażowanie w życie klubu będzie miała charakter stały. 

Życzymy wielu sukcesów, pamiętając o tym że porażki też są elementem sportu, agodne porazki cechują mistrzów !